sykkelreiser3
I og med at vi har klart å motivere mange til å bli med på disse treningesturene til Gran Canaria får vi også anledning til å tilpasse lengde og tempo i henhold til hver enkelts ønske.

  • Vi deler deltakerene inn i mindre grupper i forhold til ønske og egen kapasitet.
  • Vi starter planleggingsprosessen for hver treningstur på kvelden før der vi sonderer terrenget i forhold til hva den enkelte ønsker å gjøre.
  • Ved oppstart neste dag har vi da klart å samle inn i passende grupper i forhold til de ønskene som ble signalisert kvelden før.
  • Dette har vist seg å være en god prosess og som har fungert godt i løpet av alle de årene vi har hatt turer til Gran Canaria

Høydepunkter

Ving Sikker transport


Tamaragua Flott hotell


Free Motion Alltid årets modeller av Cannondale


Roma En av mange gode restauranter


Erfarne reiseledere Karl Johan og Arild med 10 års erfaring fra GC